CM0543B-OPSP琼脂-培养基

【简单介绍】

用于食品中产气荚膜梭菌的计数
产气荚膜梭菌

【详细说明】

用于食品中产气荚膜梭菌的计数
产气荚膜梭菌
OPSP琼脂基础
500g可以配制
11.0升培养基
CM0543B 1,739.00
Perfringens Agar Base (OPSP) 2.5kg可以配制
55.0升培养基
CM0543R 8,478.00
产气荚膜梭菌
OPSP添加剂
A 10小瓶每瓶配制
500毫升培养基
SR0076E 623.00Perfringens(OPSP) Supplement A
产气荚膜梭菌
OPSP添加剂
B 10小瓶每瓶配制
500毫升培养基
SR0077E 623.00
Perfringens(OPSP) Supplement B

Shahadi Ferguson琼脂
(Shahadi Ferguson Agar)
选择性培养基
,用于产气荚膜梭菌的筛选和计数
产气荚膜梭菌
TSC/SFP琼脂基础
Perfringens Agar Base (TSC/SFP)
500g可以配制
10.9升培养基
CM0587B 1,619.00
产气荚膜梭菌
SFP添加剂
(Perfringens(SFP)Supplement)
10小瓶每瓶配制
500毫升培养基
SR0093E 806.00

nunc