Brand/普兰德 多道手动可调移液器(可整支灭菌)-普兰德Brand移液器

【简单介绍】

品牌 BRAND/德国普兰德

Brand/普兰德 多道手动可调移液器(可整支灭菌)

【详细说明】

上海金畔生物品质提供的多道手动可调移液器(可整支灭菌),采用严格的工艺流程,适合多种工作场合使用;

*具有单道整支灭菌移液器的全部优点; 

*V形锥头方便吸头的安装与退出,锥头O型圈,增加了吸头的密闭性,扩大了吸头的适用性; 

*多道枪身部位可360℃旋转,每个零部件均可单独拆卸与维修; 

*可快速校准,整支可进行121℃高温灭菌,无需拆装; 

*5种型号,充分涵盖微量(0.5ul)到大容量(300ml)的移液范围; 

订货名称 量程 精度 误差系数 生产商型号
整支灭菌8道手动可调移液器 5-50ul ≤±0.8%,0.4ul ≤±0.4%,0.2μL 703706
整支灭菌8道手动可调移液器 0.5-10ul ≤±1.6%,0.16ul ≤±1.0%,0.1μL 703700
整支灭菌8道手动可调移液器 10-100ul ≤±0.8%,0.8ul ≤±0.3%,0.3μL 703708
整支灭菌8道手动可调移液器 20-200ul ≤±0.8%,1.6ul ≤±0.3%,0.6μL 703710
整支灭菌8道手动可调移液器 30-300ul ≤±0.6%,1.8ul ≤±0.3%,0.9uL 703712
整支灭菌12道手动可调移液器 0.5-10ul ≤±1.6%,0.16ul ≤±1.0%,0.1uL 703720
整支灭菌12道手动可调移液器 5-50ul ≤±0.8%,0.4ul ≤±0.4%,0.2uL 703726
整支灭菌12道手动可调移液器 10-100ul ≤±0.8%,0.8ul ≤±0.3%,0.3uL 703728
整支灭菌12道手动可调移液器 20-200ul ≤±0.8%,1.6ul ≤±0.3%,0.6uL 703730
整支灭菌12道手动可调移液器 30-300ul ≤±0.6%,1.8ul ≤±0.3%,0.9uL 703732
nunc