Sartorius赛多利斯百得eLINE电动移液器-730321-8-0.2-10

Sartorius赛多利斯百得eLINE电动移液器-730321-8-0.2-10

 • 品牌 赛多利斯|Sartorius
 • 型号 730321-8-0.2-10停产
 • 商品详情
  • DC-motor理念保证准确性和精确性

  • 全电动操作保证了无人为误差的结果,高度人体工程学设计避免RSI风险

  • 多种移液器模式

  • 用eLINE 0.1 – 5 µl型号可以悬空排液,不需要接触容器壁

  描述

  Sartorius eLINE®电动移液器家族多年来一直提供高精确性及舒适的移液。它是第一款从用户舒适性角度而设计的电子移液器,并因此获奖(芬兰设计奖2001)。eLINE®的超多的移液模式减少了多步工作的需要,并使移液速度相对手动移液器有明显提高。内置带错误控制系统的DC-motor理念提高了移液的精确度和可靠性。eLINE提供容量从0.1µl – 5 000 µl的单道型号和0.2 µl – 1200 µl的多道型号。

  移液模式

  一支eLINE就能完成多种液体处理任务,从普通的移液到带混合的稀释以及自动的多次分液。

  主要模式

  附加功能   

  混合

  计数

  自动等量分液(定时)

  移液

   

  反向移液

       

  手动移液*

       

  多次分液

     

  稀释

     

  连续分液**

       

  多次吸液

       

  超级移液

  仅eLINE 0.1-5 µl可用

     

   

  * eLINE 多道移液器不可用
  ** eLINE 0.1-5 μl不可用

  特性规格

  产品编号

  通道数

  量程
  (µl)

  可变量
  (µl)

  测试
  体积(µl)  

  不准确度
  (%)

  不精确度
  (%)

  730021

  1

  0.2 – 10

  0.05

  10 / 5 / 1

  0.90 / 1.00 / 3.50

  0.40 / 0.70 / 2.30

  730041

  1

  5 – 120

  0.50

  120 / 60 / 12

  0.40 / 0.60 / 2.00

  0.15 / 0.20 / 1.00

  730061

  1

  10 – 300

  1.00

  300 / 150 / 30

  0.40 / 0.60 / 1.50

  0.15 / 0.20 / 0.80

  730081

  1

  50 – 1000

  5.00

  1000 / 500 / 100

  0.40 / 0.60 / 1.50

  0.15 / 0.20 / 0.50

  730101

  1

  100 – 5000

  10.0

  5000 / 2500 / 500

  0.50 / 0.80 / 1.00

  0.15 / 0.20 / 0.40

  730321

  8

  0.2 – 10

  0.05

  10 / 5 / 1

  0.90 / 1.50 / 4.00

  0.50 / 0.80 / 3.00

  730341

  8

  5 – 120

  0.50

  120 / 60 / 12

  0.80 / 0.70 / 3.00

  0.20 / 0.30 / 1.50

  730361

  8

  10 – 300

  1.00

  300 / 150 / 30

  0.50 / 0.70 / 2.00

  0.20 / 0.30 / 1.00

  730391

  8

  50 – 1200

  5.00

  1200 / 600 / 120

  0.50 / 1.00 / 2.50

  0.20 / 0.30 / 1.00

  730421

  12

  0.2 – 10

  0.05

  10 / 5 / 1

  0.90 / 1.50 / 4.00

  0.50 / 0.80 / 3.00

  730441

  12

  5 – 120

  0.50

  120 / 60 / 12

  0.80 / 0.70 / 3.00

  0.20 / 0.30 / 1.50

  730461

  12

  10 – 300

  1.00

  300 / 150 / 30

  0.50 / 0.70 / 2.00

  0.20 / 0.30 / 1.00

  730491

  12

  50 – 1200

  5.00

  1200 / 600 / 120

  0.50 / 1.00 / 2.50

  0.20 / 0.30 / 1.00