WAKO 亲和层析法纯化磷酸化蛋白–Phos-tag 琼脂糖

WAKO 亲和层析法纯化磷酸化蛋白–Phos-tag 琼脂糖

Phos-tagTM与琼脂糖(Agarose)结合利用磷酸化基团与金属离子螯合的Phos-tagTM Agarose特异性结合,纯化磷酸化蛋白。  Phos-tag™ Agarose可用于磷酸化蛋白通过柱层析富集,分离,纯化。不使用表面活性剂或还原剂,磷酸化蛋白可以在一个类似体内环境下获得。

Phos-tag™ Agarose为分离、浓缩天然磷酸化的蛋白和生物样品(生理条件下)中磷酸化多肽提供一种高效的方法。

特点:

  • 缓冲液不含有还原剂和去污剂
  • 与亲和层析方法类似
  • 可在1小时内纯化磷酸化蛋白
  • Phos-tag™ Agarose捕获结合到Tyr、Thr、Ser、Asp、His等氨基酸、糖类、脂类上的无机磷酸根和大量二价磷酸根
  • 蛋白可在生理条件(PH7.5)下捕获
  • 无需表面活性剂和还原剂

WAKO 亲和层析法纯化磷酸化蛋白–Phos-tag 琼脂糖说明书下载

Phos-tag Agarose AG-501  [Wako Cat. #302-93561 (0.5 mL)]⇒ Protocol(点击进入下载)


Phos-tag Agarose AG-503  [Wako Cat. #308-93563 (3 mL)]⇒ Protocol点击进入下载)

 

Phos-tag™ Agarose亲和层析原理

应用实例
【纯化细胞裂解液中的磷酸化蛋白】

 M:标准蛋白Marker
Lane 1:全蛋白,未经纯化
Lane 2:纯化后的蛋白洗脱液
Lane 3:漂洗流出液
将Phos-tag™ Agarose填充到柱子中,加入细胞裂解液。

SYPRO Ruby染色(左图),Anti-pTyr抗体进行western blot检测(右图)。
结果显示使用Phos-tag™ Agarose可高效纯化磷酸化蛋白。

产品编号 产品名称 规格 原价
308-99401 Phos-tag™ Agarose 0.5ml 2700
308-93563 Phos-tag™ Agarose 3ml 17440
产品描述

1、悬浮液填料;

2、悬浮液在4度中,可保存至少半年;

3、Phos-tagTM与琼脂糖(Agarose)结合利用磷酸化基团与金属离子螯合的Phos-tagTM Agarose特异性结合,纯化磷酸化蛋白。

可用于亲和层析法进行磷酸化蛋白纯化。

Phos-tag® Agarose为分离、浓缩天然磷酸化蛋白和生物样品中磷酸化多肽提供一种高效的方法。

提供各种规格产品,以便用于不同样品的检测。

缓冲液不含有还原剂和去污剂。与亲和层析方法类似。

Phos-tag® Agarose捕获结合到Tyr、Thr、Ser、Asp、His等氨基酸,糖类、脂类上的无机磷酸根和大量二价磷酸根。

 

230-01861 50ml 物体表面湿润张力测试液体No.34.0

230-01861 50ml 物体表面湿润张力测试液体No.34.0

表面湿润张力试验用混合液(Wetting Tension Test Mixture)  ぬれ張力試験用混合液 ( ぬれ張力試験用)

表面湿润张力试验用混合液,用于“塑料薄膜及薄板表面湿润张力试验法”的试剂。

试验方法

用含有试剂的棉棒在试验材料(薄膜)上横向涂抹一次,必需注意涂上的混合液的量会极大影响试验的正确度。涂上试剂后2秒,判定液膜中央部分的状态。当液膜没有产生破裂时,判定为“可润湿”;产生破裂时,判定为“不可润湿”。

ぬれ張力試験用混合液  Wetting Tension Test Mixture  详细产品信息如下:

( ぬれ張力試験用)

(和光纯药Wako中国)  另还常年供应以下表面张力的型号:

235-01791                  No.22.6                  50ml

238-01801                  No.25.4                  50ml

235-01811                  No.27.3                  50ml

232-01821                  No.30.0                  50ml

和光纯药WAKO:Wetting Tension Test Mixture No.34.0  物体表面湿润张力测试液体No.34.0   230-01861  50ml
239-01831                  No.31.0                  50ml

236-01841                  No.32.0                  50ml

233-01851                  No.33.0                  50ml

237-01871                  No.35.0                  50ml

234-01881                  No.36.0                  50ml

231-01891                  No.37.0                  50ml

234-01901                  No.38.0                  50ml

231-01911                  No.39.0                  50ml

238-01921                  No.40.0                  50ml

235-01931                  No.41.0                  50ml

232-01941                  No.42.0                  50ml

239-01951                  No.43.0                  50ml

236-01961                  No.44.0                  50ml

239-01971                  No.45.0                  50ml

230-01981                  No.46.0                  50ml

237-01991                  No.48.0                  50ml

234-02001                  No.50.0                  50ml

231-02011                  No.52.0                  50ml

238-02021                  No.54.0                  50ml

235-02031                  No.56.0                  50ml

和光纯药WAKO:Wetting Tension Test Mixture No.34.0  物体表面湿润张力测试液体No.34.0   230-01861  50ml
232-02041                  No.58.0                  50ml

239-02051                  No.59.0                  50ml

236-02061                  No.60.0                  50ml

233-02071                  No.61.0                  50ml

230-02081                  No.62.0                  50ml

237-02091                  No.63.0                  50ml

230-02101                  No.64.0                  50ml

237-02111                  No.65.0                  50ml

234-02121                  No.67.0                  50ml

231-02131                  No.70.0                  50ml

238-02141                  No.73.0                  50ml